head_banner

ข่าว

  • กระบวนการของผลิตภัณฑ์คืออะไร?

    กระบวนการ ชิ้นงาน → ล้างไขมัน → ล้างน้ำ → ดอง → ล้างน้ำ → จุ่มลงในตัวทำละลายช่วยชุบ → การทำให้แห้งและอุ่นก่อน → ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน → การตกแต่ง → ความเย็น → ฟิล์ม → การล้าง → การทำให้แห้ง → การตรวจสอบ (1) การล้างไขมันด้วยสารเคมีหรือโลหะที่ใช้น้ำ ล้างไขมัน...
    อ่านเพิ่มเติม